Trampa Znanja

Prijava
U zamenu za sah; tehnike ucenja; tehnike brzog citanja; edukacija za rad online; prodaja i promocija; mrezni marketing; time management; blogovanje; pravila online pisanja

Želeo bih da naučim sto vise o komunikaciji - poslovna, verbalna, neverbalna, NLP
Za uzvrat mogu da ponudim osnove šaha, tehnike učenja ili tehnike brzog citanja, edukaciju za rad online, prodaju, promociju, mrezni marketing, time management, blogovi

Pošalji privatnu poruku