Trampa Znanja

Prijava
U zamenu za online marketing, life coaching, business coaching, SEO, web dizajn, web development

Jako korisno. Dobijate vodič za samozastupanje stranaka koji ću vam detaljno obrazložiti i pokazati kako izgleda u praksi.Podučavam pisanje samo onih pravnih akata koje stranka može sama podneti, ili srodnik u prvoj liniji, brat, sestra ili supružnik

Pošalji privatnu poruku