Trampa Znanja

Prijava
U zamenu za online marketing, life coaching, business coaching, SEO, web dizajn,

Nudim upoznavanje sa pozitivnim pravom Republike Srbije.
Ja sam diplomirani pravnik, sa dve godine iskustva rada u sudu.
Uvod u Građansko i Stvarno pravo, Nasledno, Obligaciono, Porodično, Građansko procesno.
Trajanje časova po potrebi.

Pošalji privatnu poruku