Trampa Znanja

Prijava
U zamenu za oblasti društvenih ili prirodnih nauka ili zanimljiv hobi

Nudim veštinu lepog pisanja sastava ( opštije teme pre nego usko stručne) i drugih literarnih i kreativnih formi, u zamenu za neku interesantnu i zanimljivu osnovu nekog znanja (nije precizirano koje, uslov je da je zanimljivo i korisno ) :)

Pošalji privatnu poruku