Trampa Znanja

Prijava
U zamenu za časove engleskog i francuskog jezika

Nudim časove retorike i javnog nastupa. Metodi kojima se rukovodim u radu pomažu polaznicima da prevaziđu strah od javnog nastupa i upućuje ih na ispravan način izražavanja misli. Vežbaćemo pravilno koncipiranje i prezentovanje govora.

Pošalji privatnu poruku