Trampa Znanja

Prijava
U zamenu za Časove svake vrste, bez uslova o zameni časova

Neka vas Bog blagoslovi spasonosnom naukom iz poruke ljubavi koju nam je Otac nebeski poslao milostivo kroz svog sina jedinca a našeg gospoda i spasitelja Isusa Hrista, da bi se samo kroz njega i mi mogli nazvati decom Oca našeg nebeskog.
Pozdrav!

Pošalji privatnu poruku