Trampa Znanja

Prijava

Propoved: Početak Hristove nauke

Propoved Preteče Hristovog, Jovana Krstitelja:

 

"Rodite dakle rod dostojan pokajanja, jer svako dakle drvo koje ne rađa dobar rod, seče se i u oganj baca." (Matej 3: 8-10)

 

Ovo je potrebno najpre učiniti, doneti rod jer će se i svako drvo po svojim rodovima poznavati. 

Rod dostojan pokajanja vodi nas istinskom pokajanju. Čovek treba da spozna zašto i radi čega treba da se pokaje i da obrati svoje srce ka Hristu koji ga može očistiti. Nakon ovoga dolazi krštenje i rast u Hristu do savršenstva.

 

Zato je kasnije propoved apostola Pavla crkvi upućena ovako:

O početku nauke Hristove

"Zato da ostavimo početak Hristove nauke i da se damo na savršenstvo: da ne postavljamo opet temelja pokajanja od mrtvih dela, i vere u Boga, nauke krštenja, i stavljanja ruku, i vaskrsenja mrtvih, i suda večnog."

 

Oni koji su se pokajali, poverovali i krstili potrebno je da idu ka savršenstvu. Međutim mnogima je izgleda ponovo potreban temelj u nauci Hristovoj i apostol stoga govori:

"I ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti." (Jevrejima 6:1-3)

 

Apostol nadalje govori da ne otpadamo već da se čvrsto držimo nade koja je u Hristu, koji kao lenger naše duše ulazi do najdublje zavese gde posreduje za nas svojim sveštenstvom. 

Amin.